Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?

Miejsca, gdzie można bezpłatnie uzyskać pomoc i wsparcie w mieście Zielona Góra
 
Uzależnienie
 Od alkoholu 
Dorosłe Dzieci Alkoholików
- pomoc i terapia
Od narkotyków
Współuzależnienie
Przemoc
Pomoc dla osób
doznających przemocy
  • Telefon zaufania dla osób doznających przemocy TKOPD w Zielonej Górze (całodobowo) tel. 68 328 08 63
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) tel. 801 120 002
  • Telefon alarmowy dla ofiar przemocy 68 328 63 00, pn.-pt.: 7.30-15.30, Prokuratura Rejonowa, ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra,
  • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, tel: +48 68 3244900, tel: +48 68 3280863 (całodobowo)
Pomoc dla świadków przemocy
i wydarzeń traumatycznych
Terapia sprawców przemocy
Przemoc seksualna + pomoc
dla osób będących świadkami wydarzeń traumatycznych
Kryzys
  • Kryzysowy Telefon Zaufania  tel. 116 123, codziennie od 14.00 do 22.00 (bezpłatny)
  • Fundacja ITAKA  800 70 2222 (bezpłatna infolinia) 24/7 
Pomoc w postaci interwencji kryzysowej 
oraz specjalistycznego poradnictwa
psychologicznego w czasie pandemii
koronawirusa COVID-19
Diagnostyka psychiatryczno-
psychologiczna,
leczenie farmakologiczne
i oddziaływania
psychoterapeutyczne
Leczenie depresji, zaburzeń lękowych,
psychoz, zaburzeń stresowych,
pourazowych, snu i osobowościowych
Wspieranie dzieci, młodzieży
i ich rodzin w sytuacjach kryzysowych
Pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi, depresjami
w sytuacjach kryzysowych,  
zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, skutkami
przewlekłego stresu,
zaburzeniami lękowymi, nastroju, 
odżywiania, snu
i innych
Pomoc psychiatryczna
Poradnictwo dla dorosłych,
w tym dla rodziców po stracie dziecka
Pomoc i wsparcie dla młodych osób 
z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin
Pomoc psychologiczna
Pomoc dla matek i kobiet w ciąży
Gaudium Vitae-  pomoc materialna 
(wyprawki, łóżeczka, wanienki itp.,
 matkom samotnym (czasem bardzo
młodym, małżeństwom studenckim 
czy innym, znajdującym się 
w trudnej sytuacji)
Pomoc w zabezpieczeniu dziecka na czas nieobecności
opiekuna prawnego (zdarzenia
losowe np. choroba, pobyt
w szpitalu)
Poradnictwo dla rodziców
po stracie dzieci
Pochówek dzieci nienarodzonych
Udzielenie schronienia
Dla matek z dziećmi
Interwencyjne przyjęcie dzieci,
które wymagają ochrony przed
przemocą lub zaniedbaniem
Problemy rodzinne
Wsparcie i doradztwo dla rodziców
dzieci w kryzysie emocjonalnym
Terapia rodzin
Problemy wychowawcze
Terapia dzieci i młodzieży
z zaburzeniami emocjonalnymi
Wsparcie i doradztwo dla rodziców
dzieci w kryzysie emocjonalnym
Pomoc rodzinie mającej problemy wychowawcze
ze swoimi dziećmi
Wspieranie rodziców w edukacji i wychowaniu dzieci niepełnosprawnych
Indywidualne konsultacje dla rodziców
dzieci ukierunkowane na wspieranie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, wychowawczych
i edukacyjnych
Grupy wsparcia dla rodziców
i nauczycieli dzieci niepełnosprawnych
Rozwijanie umiejętności wychowawczych
młodych rodziców
Pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Pomoc dla osób niepełnosprawnych
Zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i sprzęt
rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne,
karta parkingowa itp.
 
Kontakty do instytucji pomocowych
 
(1)
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Wojska Polskiego 116 G
65-077 Zielona Góra
tel: 68 324 49 00
tel: 68 328 08 63
tel.: 503 190 032
(2)
Punkt Interwencji Kryzysowej
i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Drzewna 13,
65-060 Zielona Góra
tel. 68 324 16 95
tel. 68 324 75 17
(3)
Lubuskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet BABA
ul. Stary Rynek 17
(wejście od ul. Lisowskiego)
65-067 Zielona Góra
tel. 68 454 92 32
kom. 692 064 061
skype:baba.stowarzyszenie
pn.-czw. 9:00 – 18:00
pt. 9.00 – 15.00
(4)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział
Opieki nad Rodziną (pok. 103)
ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 51 56
(5)
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Dworcowa 31/6
65-019 Zielona Góra
tel. 68 411 51 70
(6)
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 51 78
(7)
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra
tel. 68 322 18 68
pn.-pt. 8.00-18.00
(8)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 51 34
(9)
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
tel. 68 325 79 17
(10)
Lubuski Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Osób Uzależnionych
i Współuzależnionych LOPiT
ul. Jelenia 1A
65-090 Zielona Góra
pn.-pt.: 10.00-19.00
(11)
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie im. Jana Pawła II
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra
pn.-pt.: 7.30-15.30
tel. 68 452 75 90
(12)
Placówka Opiekuńczo – Wychowawczanr 4
(dla dzieci powyżej 7 roku życia) ul. Aleja Wojska Polskiego 116 B
65-762 Zielona Góra
tel.: 68 326 05 91
(czynne całodobowo)
(13)
ul.  II Armii 30/40
65- 001 Zielona Góra
tel. 68 453 19 88
(14)
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Środków
Psychoaktywnych
ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra
tel. 68 322 18 68
pn.-pt. 8.00-18.00
(15)
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
ul. Batorego 33/9
65-735 Zielona Góra
(16)
Ośrodek Profilaktyki i Pomocy
Psychiatrycznej RELACJA
ul. Jasna 12/1U
65-470 Zielona Góra
pn.-pt. 8:00-14:00
tel. 782 614 637
(17)
Biuro Porad Obywatelskich,
ul. Al. Niepodległości 7a/2,
65-048 Zielona Góra, Telefon: 68 454 82 47.
(18)
Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, ul.Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 50 43
tel. 68 411 50 52
pn.-pt. 7.00-15.00
(19)
Powiat Zielonogórski- Nieodpłatna
pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
tel. 68 453 52 01
(20)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Opiekuńczo- Wychowawczy
ul.Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 50 27
(21)
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poliklinika MSWiA
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra
pn.-pt.: 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64
(22)
Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
(została rozszerzona na wszystkich studentów i kadrę naukową UZ)
Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Telefony w sytuacjach kryzysowych:
Psycholog: 797 974 050
socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, logopeda: 789 441 968
Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych 
Studentów
CAMPUS B budynek A16 parter
Pokój nr 9 (hol główny)
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Pn.-pt. 8.00–13.00
tel. kom.: 601 902 282