Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Strona głównaArchiwumJesteś w dziale:

Archiwum

Archiwum

II etap szkolenia "Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie"

W dniach 14 i 15 września 2015 r. odbędzie się II etap szkolenia "Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie". Zajęcia odbęda się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, przy ul. Chopina 15 A, w godzinach od 9:00 do 16:00,  poprowadzi je dr Małgorzata Adamczyk - Zientara. 

Grupa DDA Genesis zaprasza na spotkanie Dorosłych Dzieci Alkoholików

Witajcie Drodzy Przyjaciele,

z radością informujemy o planowanym spotkaniu Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Termin to 17-20 września 2015, od czwartku do niedzieli.

W programie przewidujemy; Warsztaty Kroku Pierwszego i Drugiego, Programu DDA oraz Warsztat Sponsorowania w oparciu o materiały DDA w języku polskim.

Mityngi dzienne i nocne. Czas na radosne poszukiwanie Wewnętrznego Dziecka.

Zabawy przy muzyce na żywo, wspólne spacery, pogaduchy przy księżycu i w blasku słońca a jak będzie trzeba to i w deszczu. Strawę dla ciała i wsparcie dla ducha.

Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

Prosimy o informowanie wszystkich znanych Wam DDA i DDD. 

Czytaj więcej...

 

 
 

SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI

ZAPROSZENIE

W dniu 11 września 2015 r. o godz. 13:00 w Biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze (ul. Dworcowa 31/6) odbędzie się spotkanie pedagogów z zielonogórskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 
Celem spotkania jest przedstawienie programu „Profilaktyka a Ty” (PaT), który Komenda Główna Policji zamierza wdrożyć w województwie lubuskim. „Celem programu jest inicjowanie przez zespoły specjalistów wspólnych działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami”. Zadanie jest realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 
 
 

Prace nad MPPiRPA

W związku z przygotowaniem przez Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r., zachęcam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do nadsyłania swoich uwag, pomysłów dotyczących ww. programu. Informacje proszę przesłać na adres Biura: e-mail: probal @zielona - gora.pl lub ul. Dworcowa 31/6, 65-019 Zielona Góra, w terminie do 15 września 2014.

szkoły jazdy

 
Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze w ramach przystąpienia miasta do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Powstrzymaj pijanego kierowcę zachęca zielonogórskie szkoły nauki jazdy, do realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego problematyki nietrzeźwych kierowców. W ramach programu w szkole zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia. Szkoły zainteresowane zajęciami proszone są o kontakt z Biurem, ul. Dworcowa 31/6 65-019 Zielona Góra, tel./fax 068 327 05 18, e-mail: e-mail w terminie do 17 października 2014.
 
 

Międzynarodowy projekt dotyczący ,,dopalaczy".

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej realizuje badania dotyczące nowych substancji psychoaktywnych znanych jako narkotyki syntetyczne lub dopalacze. Czytaj więcej.

Lokalne podsumowanie kampanii " Zachowaj Trzeźwy Umysł"

W dniu 13 października 2014 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze miało miejsce lokalne podumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pn "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Nasze miasto w kampanii uczestniczyło już po raz 13. Podczas spotkania, dzieciom wyróżnionym w tegorocznej akcji wręczono dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów kampanii - Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz Biuro Pełnomocnika ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszyscy mieliśmy możliwość obejrzeć wyróżnioną przez organizatorów kampanii pracę Julii Domowicz -  ogólnopolskiej laureatki kampanii. 
W uroczystości uczestniczyli młodzi laureaci, ich rodzice, nauczyciele i pedagodzy szkolni oraz zaproszeni goście: Pani Lidia Gryko - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, Pani Bożena Teresa Mania - Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Zielona Góra, Pani podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji oraz Pani Katarzyna Szulc-Błażków Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Serdecznie dziękujemy Pani Barbarze Bogacz-Szczepańskiej - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Pani Renacie Muszkieta-Stawczyk - Wicedyrektor ds wychowawczo-opiekuńczych za użyczenie auli oraz pomoc w organizacji uroczystości.
 
Dziękujemy także uczniom z Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze za oprawę artystyczną naszej uroczystości - za wystawienie spektaklu porofilaktycznego pn "Zrobione".
 
Kampania realizowana jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Wkrótce będzie mozliwość obejrzenia galerii z uroczystości.
 
 
 

Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych

W lipcu ruszyła kampania społeczna na rzecz ograniczenia rozmiarów zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych niepełnoletniej młodzieży na terenie miasta Zielona Góra: "Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych - w Zielonej Górze". Zachecamy do przeczytania komunikatu prasowego dotyczącego kampanii.
 
 

Spotkanie kierowników świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych

W dniu 10 czerwca 2015r. o godz. 11:00 w Biurze Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się spotkanie kierowników świetlic socjoterapeutycznych 
i opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie naszego miasta. Celem spotkania było przedstawienie oferty pomocowej Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r.
 
 
 

Spotkanie pedagogów

W dniu 23 kwietnia 2015r. o godz. 11:30 w Biurze Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się spotkanie pedagogów z zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych.
Celem spotkania było przedstawienie oferty pomocowej Biura Pełnomocnika
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r.
Na zakończenie uczestnikom spotkania zaprezentowało siebie, cele i misję swojego działania Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych „Akceptacja.  Wszystkim uczestnikom spotkania rozdano ulotki Stowarzyszenia.
 
 
 
 

Gra uliczna

W ramach X edycji Programu Profilaktycznego „Słoneczniej” realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Miasta Zielona Góra, Komendę Miejską Policji, Fundację Bezpieczne Miasto oraz pedagogów szkół gimnazjalnych z terenu naszego miasta w dniu 7 maja 2015r. odbyła się „GRA ULICZNA” dla gimnazjalistów. Celem GRY ULICZNEJ jest zapoznanie młodych ludzi z instytucjami, placówkami, stowarzyszeniami niosącymi w szerokim rozumieniu pomoc mieszkańcom Zielonej Góry.
Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było jednym
z „przystanków” na szlaku wędrówki młodych ludzi. Ok. godz. 10:00 w pomieszczeniach Biura zrobiło się gwarno i tłoczno. Przybywały kolejne grupy młodych ludzi pod opieką pedagogów. Każda z grup otrzymała zadanie do wykonania, trzeba było rozszyfrować kolejne miejsce – instytucję, placówkę, do której powędrują uczestnicy GRY.
Jedna z grup – uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze zatrzymała się u nas na dłużej. Jej zadaniem było uzyskanie informacji o działaniach pomocowych realizowanych
w Biurze. Pełnomocnik opowiedziała grupie młodzieży o ofercie pomocowej z której mogą
w Biurze skorzystać mieszkańcy naszego miasta, o działaniach pomocowych finansowanych z budżetu miasta w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii a realizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie miasta. Odpowiedziała na zadawane przez młodzież pytania. Na zakończenie spotkania gimnazjaliści otrzymali ulotki zawierające informacje o Biurze i dostępnej w nim pomocy, a także dotyczące szkodliwości różnych substancji psychoaktywnych
 

Zapraszamy sołtysów i radnych Dzielnicy Nowe Miasto

W dniu 17 lipca 2015r. o godz. 14:00 w Biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się spotkanie dotyczące prezentacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r., Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r. oraz działań realizowanych przez Biuro w tym zakresiei współpracy z innymi podmiotami.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu członków Rady Dzielnicy Nowe Miasto oraz sołtysów.
 

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie.

Od  wtorku (19 maja) w naszym Biurze będzie można skorzystać z bezłpłatnych porad prawników w ramach projektu "Biuro porad obywatelskich w mieście Zielona Góra" 
Projek jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum".
 
 
 

Konferencja z okazji Dnia Zapobiegania Narkomanii 2015

 

ZAPRASZAMY NA FESTYN

2 czerwca 2015r. w godzinach od 10:00 do 16:00 na terenie MOSiR przy ul. Urszuli odbędzie się festyn dla dzieci pn. „Dzień Dziecka na sportowo i przeciwko uzależnieniom 2015”. Oprócz zawodów sportowych dla dzieci przygotowano szereg działań interaktywnych oraz atrakcji w ramach akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki.
 
Festyn oparty będzie nie tylko na rozrywce i atrakcjach, ale także na idei promowania  mody na życie wolne od uzależnień. Symbolem tej wolności jest GEST bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie przez wszystkich uczestników tej akcji w całym kraju 2 czerwca o godz. 14:00.
Gest ten nazywany jest zrywem wolnych serc, serc wolnych od przemocy i uzależnień, wrażliwych na drugiego człowieka, zdrowych i odpowiedzialnych.
 
Zapraszamy do udziału w imprezie wszystkich chętnych, dzieci, młodzież, rodziców, dziadków, wychowawców. Wszystkich zainteresowanych wspólną sprawą – promowaniem mody na życie wolne od uzależnień, bez przemocy fizycznej
i psychicznej, na życie godne, odpowiedzialne, bezpieczne.
 
 
 

III TYDZIEŃ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

Festiwal Pomocna Dłoń zakończony

29 maja w Zespole Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o. odbył się VII Festiwal Pomocna Dłoń, którego organizatorem byłoTowarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze. W tym roku fetiwal odbył się pod hasłem "SZTUKA DIALOGU". Pracownicy Biura na festiwalu kolportowali materiały edukacyjno-profilaktyczne, udzielali informacji z zakresu profilaktyki uzależnień oraz informowali o  kompetencjach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielając informacji odnosnie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.
 

Dzień rodzica

W środę 27 maja 2015 uczciliśmy Dzień Rodzica. Dzieci przygotowały się do występu artystycznego, podczas którego zaśpiewały piosenki i recytowały wiersze.  Zabawną niespodzianką okazała się prezentacja zdjęć z całego roku. Następnie dzieci wręczyły upominki. 
Długo także pozostanie w naszej pamięci wspólna zabawa z rodzicami chustą animacyjną. 
Na twarzach rodziców wymalowany był uśmiech i wzruszenie. Warto było poświęcić czas na naukę i próby. Po części artystycznej mamy zostały zaproszone do stołu, na którym czekał słodki poczęstunek. TO BYŁ NAPRAWDĘ RADOSNY CZAS!
 
 
 
 

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

W dniu 2 czerwca 2015r. Biuro uczestniczyło w organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze, na terenie MOSiR przy ul. Urszuli,  festynie dla dzieci, młodzieży a także rodziców, dziadków, opiekunów, wychowawców. Festyn zorganizowano w ramach akcji „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”.
            Dla licznie przybyłej młodzieży z zielonogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz  przedszkolaków, których również nie zabrakło, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Na festynie, oprócz dobrej zabawy – szczęśliwie dopisała także pogoda, prowadzone były również działania profilaktyczne. Instytucje pomocowe działające na terenie naszego miasta wystawiły swoje stanowiska. Na stanowisku Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do dyspozycji osób zainteresowanych były ulotki informujące o szkodach zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, palenia tytoniu, broszury i ulotki informujące o instytucjach lub organizacjach, w których można uzyskać pomoc, o ofercie pomocowej dostępnej w siedzibie Biura. Największym zainteresowaniem cieszyły się Alkogogle imitujące spostrzeganie pod wpływem alkoholu.
            Festyn zakończył się wypuszczeniem balonu modelarskiego wypełnionego helem z wypisanymi hasłami profilaktycznymi.
 
 
 

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

 26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
 
W Zielonej Górze obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii zorganizowało Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Zielona Góra.
W dniu  8 czerwca br. w godz. 10.00 – 13.00  na Uniwersytecie Zielonogórskim przy al. Wojska Polskiego 69 odbyła się konferencja pn „Fakty, mity, spory wokół substancji psychoaktywnych”.
 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Renata Teodorczyk Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następnie swoje wykłady wygłosili prof. DSW Dorota Rybczyńska – Abel Kawy przewodnicząca PTZN Oddział w Zielonej Górze, podinsp. Małgorzata Barska Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Robert Rejniak Wiceprzewodniczący ZG PTZN w Warszawie. W programie konferencji znalazła się też debata „Porozmawiajmy o życiu… i używkach”, którą poprowadzili wspomniany wyżej Robert Rejniak i Piotr Żyto Specjalista Terapii Uzależnień- Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii „LOPiT” w Zielonej Górze.
 
Zadanie zostało współfinansowane ze środków Miasta Zielona Góra.

 
 
 
 

III Tydzień Poradnictwa Obywatelskiego

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Civis Sum już po raz trzeci jest organizatorem Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego. W dniu 8 czerwca 2015r. w godzinach od 11:00 do 15:00 na zielonogórskim Deptaku został zorganizowany Pasaż Poradniczy, w którym Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również uczestniczyło.  Instytucje i organizacje pomocowe działające na terenie naszego miasta wystawiły swoje stanowiska. Pracownicy Biura oraz członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdawali zainteresowanym mieszkańcom Zielonej Góry ulotki, broszury, poradniki, informatory oraz udzielali fachowych informacji  w zakresie radzenia sobie  z problemami dotykającymi zarówno osobę nadużywającą substancji psychoaktywnych jak i jej najbliższych.
 

I etap szkolenia pn "Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie"

W dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się I z III etapów szkolenia pn: „Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie" współorganizowane przez Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze.  Szkolenie adresowane do osób, które w swojej praktyce klinicznej zajmują się problemem uzależnień behawioralnych, realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy i psychologów było przeprowadzone przez Pana Jarosława Banaszaka certyfikowanego Specjalistę Terapii Uzależnień.
Dzięki szkoleniu uczestnicy wzbogacili swój warsztat pracy o metody i narzędzia wykorzystywane w Dialogu Motywującym. 
 
 

Szkolenie "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie - trafne decyzje czy uciążliwy obowiązek?"

W dniu 19 czerwca 2015 r. w siedzibie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się spotkanie prezentujące ofertę pomocową dostępną w Biurze Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działaniom realizowanym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. Elementem spotkania było szkolenie nt. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie - trafne decyzje czy uciążliwy obowiązek?”, prowadzone przez Panią Katarzynę Łukowską, Zastępcę Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Adresatami szkolenia byli członkowie Rady Miasta Zielona Góra, Rady Dzielnicy Nowe Miasto, MKRPA, sołtysi, pracownicy Biura.
            Pani Katarzyna Łukowska, jak zawsze, poprowadziła szkolenie w sposób ciekawy, pełny ekspresji, kontaktu i dyskusji ze słuchaczami. Profesjonalizmem i rzetelnym przekazem posiadanej wiedzy wzbudziła wśród słuchaczy zainteresowanie omawianymi zagadnieniami.  Uczestnicy szkolenia wzbogacili swoją wiedzę w zakresie możliwości podejmowania działań w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
 

Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Czas Na Sport 2015”

W dniu 27 czerwca 2015 r. pracownicy Biura uczestniczyli w Festynie Sportowo-Rekreacyjnym zorganizowanym z okazji 5 - tych urodzin Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze. Festyn odbył się na terenie MOSiR`u przy
ul. Sulechowskiej 41.  
           Na festynie oprócz dobrej zabawy, prowadzone były również działania profilaktyczne. Instytucje pomocowe działające na terenie naszego miasta wystawiły swoje stanowiska. Na stanowisku Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do dyspozycji osób zainteresowanych były ulotki informujące o szkodach zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Pracownicy Biura udzielali informacji o ofercie pomocowej dostępnej w siedzibie Biura. Największym zainteresowaniem cieszyły się alkogogle imitujące spostrzeganie pod wpływem alkoholu.
 
 

Zapraszamy sołtysów i radnych Dzielnicy Nowe Miasto

 
17 lipca 2015 r. o godz. 14:00 w Biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze (ul. Dworcowa 31/6) odbędzie się spotkanie, na którym zaprezentuję zadania realizowane w bieżącym roku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Przedstawię zadania realizowane bezpośrednio przez Biuro oraz te realizowane we współpracy z innymi podmiotami. Tematem rozmowy będzie oferta pomocowa dla mieszkańców naszego miasta, w tym także problematyka dopalaczy.
Zaprosiliśmy do udziału w spotkaniu członków Rady Dzielnicy Nowe Miasto oraz sołtysów, by poznać potrzeby, oczekiwania mieszkańców nowej powiększonej Zielonej Góry i do nich dostosować nasze działania.
 
 

Pożegnanie Absolwentów

Zapraszamy do galerii z tego wydarzenia
 
 

Dopalacze - akcja profilaktyczna

W dniach 20-22 lipca 2015r. Biuro uczestniczyło w zorganizowanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze akcji profilaktycznej dotyczącej dopalaczy.
Na zielonogórskim deptaku w ustawionym namiocie został utworzony punkt informacyjny, w którym policjanci, pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sanepidu
i Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „LOPiT” w godz. od 11:00 do 14:00 rozdawali ulotki i informowali o niebezpiecznych skutkach zażywania dopalaczy.
 
 
 

II etap szkolenia "Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie"

W dniach 14 i 15 września 2015 r. odbędzie się II etap szkolenia "Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie". Zajęcia odbęda się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, przy ul. Chopina 15 A, w godzinach od 9:00 do 16:00,  poprowadzi je dr Małgorzata Adamczyk - Zientara. 

II etap szkolenia "Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie"

W dniach 14 i 15 września 2015 r. odbędzie się II etap szkolenia "Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie". Zajęcia odbęda się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, przy ul. Chopina 15 A, w godzinach od 9:00 do 16:00,  poprowadzi je dr Małgorzata Adamczyk - Zientara. 

Warsztat z Panią Grażyną Płachcińską

Jak przekraczać dotychczasowe granice 
i ustalać nowe, bardziej satysfakcjonujące ramy życia.
 
Warsztat dla kobiet uzależnionych (po terapii, zachowujących abstynencję co najmniej dwa lata), współuzależnionych (w procesie leczenia na każdym z etapów terapii), pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (pokoleniowo). 
Dla kobiet potrzebujących nabycia umiejętności troszczenia się o siebie w ciągle zmieniającym się świecie.
 
Cel:
Uczenie się umiejętności konstruktywnego troszczenia się o siebie.
Rozpoznanie starych, „więziennych” granic i ustalanie nowych, bardziej rozwojowych:  w relacji z innymi ludźmi i wobec własnych możliwości.
Uwolnienie się spod wpływu osób uzależnionych na własne życie.
Nabywanie umiejętności odpowiedzialnego bycia sobą.
 
Warsztat poprowadzi: - psycholożka, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień. Przez kilkanaście lat była stałym współpracownikiem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
Grażyna prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, często poświęconą pracy nad kobiecością, relacjami rodzinnymi i małżeńskimi, trudnymi doświadczeniami okresu dzieciństwa, problemami psychomedycznymi. 
Prowadzi także liczne szkolenia z zakresu pogłębionej psychoterapii uzależnienia, współuzależnienia, terapii DDA, pomocy osobom i związkom w kryzysie.
 
Będę Was wspierać asystując Grażynie przy prowadzeniu warsztatu - jestem psycholożką, psychoterapeutką.
Pierwszeństwo udziału  warsztacie mają kobiety:
o będące w terapii indywidualnej lub grupowej,
o chcące kontynuować pracę rozpoczętą na warsztatach z Grażyną Płachcińską.
Zainteresowane warsztatem, będące aktualnie lub w przeszłości pod opieką lekarza psychiatry proszę o osobisty kontakt, tel.: 571 296 506.
 
Forma warsztatu: zajęcia w grupie, mikrowykłady, praca indywidualna na tle grupy.
Termin: od piątkowego popołudnia 23 października, przez sobotę do niedzieli 
25 października (do obiadu). Zaczynamy w piątek o godz. 16, zakończymy 
w niedzielę ok. 14.
Miejsce: Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zielona Góra, ul. Dworcowa 31/6
                                                                                  
                                                                     Zapraszam
 
                                                                                            Renata Teodorczyk 
 
                                                                              Pełnomocniczka ds. Profilaktyki
                                                                             i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
Warsztat realizowany jest w ramach Miejskich Programów Profilaktyki  Uzależnień
Zgłoszenia:
poprzez formularz zgłoszeniowy  w tytule prosze o podanie nawy warsztatu
telefon: 68 327 29 28 lub 571 296 506
Osoby zakwalifikowane na warsztat zostaną poinformowane telefonicznie.