Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Placówki udzielające pomocy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Placówki udzielające pomocy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

1.Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze
 
Adres: Zielona Góra, ul. Wazów 36
Telefon: 68 325 79 17
 
Godziny otwarcia : poniedziałek - wtorek  w godz. 7.30  -  20.00
                                  środa - piątek               w godz. 7.30  -  18.00
Rejestracja telefoniczna: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.00
 
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. prowadzona jest:
- grupa terapeutyczna dla rodziców uzależnionych dzieci,
- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych po zakończeniu podstawowego etapu terapii,
- zajęcia maratonowe dla pacjentów WOTUW,
- zajęcia superwizyjne indywidualne dla psychoterapeutów WOTUW.
 
 
2. Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „LOPiT”
 
Adres: Zielona Góra, ul. Jelenia 1A,
Telefon: 68 453 20 00,
e-mail: e-mail
 
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze prowadzone są:
- zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych,
- „Poradnia w soboty”
- szkolenia dla pracowników socjalnych
oraz organizowana konferencja– „Dzień Zapobiegania Narkomanii”.
 
 
3. Towarzystwo Rozwoju Rodziny
 
Poradnia Młodzieżowa
Adres: Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 27,
Telefon: 68 325 37 87,
e-mail: e-mail
 
Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna
Adres: Zielona Góra ul. Batorego 33/9,
Telefon: 68 320 08 94,
e-mail: e-mail
 
Dzięki dofinansowaniu  otrzymanemu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Poradni Młodzieżowej prowadzi:
 • terapię indywidualną i grupową jako formę działania w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży, oraz
 • udziela pomocy psychologicznej i prawnej dla rodzin z problemem alkoholowym oraz ochronę przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzi rady pedagogiczne i zebrania z rodzicami dotyczące problematyki narkomanii,
 • realizuje szkolenia dotyczące uzależnień.
 
4. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
 
Adres: Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 27,
Telefon: 68 325 30 79
             
e-mail: e-mail
 
Dzięki dofinansowaniu Miasta Zielona Góra w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Chorągiew prowadzi Punkt wczesnej interwencji  dla dzieci i młodzieży w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 
5. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
 
Adres: Zielona Góra, ul. Piaskowa 9e,
Telefon: 68 324 49 00,
e-mail: e-mail
 
Dzięki dofinansowaniu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania pomocowe:
 • „Starszy Brat Starsza Siostra”,
 • prowadzi grupę wsparcia dla kobiet przebywających w schronisku dla matki i dziecka i w mieszkaniach usamodzielnień,
 • udziela indywidualnej pomocy  psychologicznej,
 • prowadzi Telefon Zaufania dla osób doznających przemocy domowej.
 
6. Stowarzyszenie „Dla Rodziny”
 
Adres: Zielona Góra, ul. Prosta 47,
Telefon: 733 867 647
 
Przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stowarzyszenie realizuje:
 • warsztaty psychoedukacyjne  „Bez porażek” dla rodziców z rodzin, w których występują problemy alkoholowe,
 • udziela wsparcia rodzinom osób uzależnionych w formie dyżurów psychologa, psychoterapeuty i radcy prawnego.
 
7.  Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne Civilitas”
 
Adres: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 27,
Telefon: 793 663 866
e-mail: e-mail ,
 
Korzystając ze wsparcia finansowego Miasta Zielona Góra w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi szkolenie „Rozpoznawanie zagrożenia depresją i samobójstwami wśród uczniów eksperymentujących z narkotykami”  dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz internatów, studentów pedagogicznych kół naukowych UZ,  wolontariuszy pracujących z dziećmi wychowującymi się w rodzinach patologicznych i pozostającymi w grupie ryzyka uzależnienia od narkotyków.
 
8. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Dromader
 
Adres: Zielona Góra ul. Drzewna 13,
Telefon: 609 660 542,
e-mail: e-mail
 
Stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi:
 • terapię grupową „Trzeźwe życie”,
 • ośrodek wsparcia i pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym „Przystań”.