Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Strona głównaInformacje o BiurzeBiuroJesteś w dziale:

Biuro

Zadania Biura

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom stanowi dział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Do zadań Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom należy m.in.:
 1. realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
 3. realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
 4. współpraca z podmiotami realizujacymi zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 5. wspomaganie działności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych slużącej rozwiązywaniu problemów uzależnień,
 6. przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji programów,
 7. prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami z problemem alkoholowym, narkotycznym i członkami ich rodzin,
 8. współpraca ze specjalistami (psychologiem, terapeutami uzależnień, radcami prawnymi, pedagogami szkolnymi) pomagającymi osobom uzależnionym, współuazależnionym, DDA,
 9. obsługa organizacyjna szkoleń i konferencji,
 10. prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 11. prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 12. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.