Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Strona głównaInformacje o BiurzeBiuroJesteś w dziale:

Biuro

Zadania Biura

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom stanowi dział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Do zadań Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom należy m.in.:
 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
 2. realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
 3. wspomaganie działności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych slużącej rozwiązywaniu problemów uzależnień,
 4. realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 5. prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami z problemem alkoholowym, narkotycznym i członkami ich rodzin,
 6. opracowanie i realizacja programów bezpośredniej współpracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk dysfunkcyjnych,
 7. prowadzenie monitoringu pedagogicznego w rodzinach dzieci objętych opieką,
 8. współpraca z podmiotami służącymi dziecku i rodzinie,
 9. współpraca ze specjalistami (psychologiem, terapeutami uzależnień, radcami prawnymi, pedagogami szkolnymi) pomagającymi osobom uzależnionym, współuazależnionym, DDA,
 10. sporządzanie opinii na potrzeby instytucji pomagających dziecku i rodzinie,
 11. podejmowanie interwencji dotyczących spraw dziecka i rodziny,
 12. przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji programów,
 13. obsługa organizacyjna szkoleń i konferencji,
 14. współpraca z podmiotami realizujacymi zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 15. prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 16. prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 17. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Miejskiefgo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.