Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Strona głównaAktualnościJesteś w dziale:

Aktualności

"DDA - wyjście z mroku dzieciństwa"

Ilustracja do informacji: "DDA - wyjście z mroku dzieciństwa"

Lokalna kampania prowadzona w dniach od 19 kwietnia do 31 maja br. przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych”.

 

Kampania ma charakter profilaktyczno-edukacyjny. Jej celem jest zwiększenie wiedzy
oraz świadomości społecznej wśród mieszkańców Zielonej Góry na temat Syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika oraz dostarczenie informacji jaką pomoc i gdzie mogą uzyskać osoby będące DDA.

W ramach kampanii Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowało: wystawę edukacyjno-informacyjną, która będzie zlokalizowana na zielonogórskim deptaku w okolicach pomnika Bachusa, spot radiowy emitowany trzy razy dziennie w Radiu Index, poradnik wideo pt. „Rola dziecka w rodzinie alkoholowej”, ekspozycję plakatów w wiatach przystankowych i autobusach MZK oraz na billboard’ach wielkoformatowych, akcję informacyjną w parafiach zielonogórskich, informacje na stronach internetowych Urzędu Miasta Zielona Góra, Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, MOPS, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Kampania otrzymała honorowe patronaty: Prezydenta Miasta Zielona Góra, Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronat medialny objęło Radio Index.

Projekt sfinansowano w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021.

 

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: DDA 2021 12

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Ilustracja do informacji: Zachowaj Trzeźwy Umysł
ZTU 2021 pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”.
Po raz kolejny Miasto Zielona Góra przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.
Tegoroczna kampania realizowana jest pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia” i została przygotowana z myślą o wsparciu dzieci, młodzieży i ich rodziców w trudnych chwilach. Jej celem jest budowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wyzwolenie pozytywnych emocji, które pomogą w przezwyciężeniu szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią.
W ramach kampanii uczniowie mogą wziąć udział w 2 konkursach przewidzianych przez organizatora kampanii:
  1. Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie – konkurs plastyczno–literacki (indywidualny);
  2. Rozwiąż krzyżówkę – konkurs krzyżówkowy (indywidualny);
oraz dodatkowym konkursie plastycznym To mnie uszczęśliwia przygotowanym przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS w Zielonej Górze.
Udział w kampanii zgłosiło 12 zielonogórskich szkół podstawowych.
Szkoły zainteresowane udziałem w kampanii otrzymały materiały w wersji tradycyjnej – papierowej oraz hasła dostępu do materiałów wersji on-line.
Szkoły, które się nie zgłosiły, a chcą wziąć udział w kampanii prosimy o kontakt z Biurem, tel. 68 411 51 70.
 

Dialog Motywujący

Ilustracja do informacji: Dialog Motywujący
W bieżącym roku rozpoczęła się kolejna edycja organizowanego przez Biuro szkolenia z Dialogu Motywującego w formie online.
 
Dialog Motywujący to zorientowany na cel sposób komunikowania się, zwracający uwagę na język zmiany, wzmacniający przekonania, że zmiana jest możliwa, doceniający fakt, że nie ma „jednego sposobu” osiągnięcia zmiany, budujący wewnętrzną motywację do zmiany, komunikujący troskę i szacunek do rozmówcy, wywołujący szybką, umotywowaną  wewnętrznie zmianę.
To potwierdzona naukowo metoda skutecznej interwencji, dająca nauczycielom, pedagogom narzędzie angażowania uczniów w proces wychowawczo – dydaktyczny, będąc alternatywą dla metody nagród i kar, zapewniające uczniom sposób radzenia sobie z problemami. To również potwierdzona metoda skutecznej komunikacji w procesie terapeutycznym leczenia uzależnień, w motywowaniu do zmiany swojego życia i zachowania osób, z którymi pracują pracownicy MOPS, kuratorzy sadowi, członkowie KRPA.
 
Edycja wiosenna szkolenia odbywa się w trzech dwudniowych zjazdach w następujących terminach: 9 i 10 marca, 30 i 31 marca oraz 13 i 14 kwietnia br. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy z Instytutu Dialogu Motywującego Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. W szkoleniu uczestniczą pracownicy socjalni, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz nauczyciele. Łącznie 16 osób.
 

Pięciobój Profilaktyczny

Ilustracja do informacji: Pięciobój Profilaktyczny
Kontynuujemy Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny rozpoczęty w 2020 r. Bierze w nim udział 7 świetlic z naszego miasta. 
Zadaniem grup, które przystąpiły do projektu jest zrealizowanie zadań profilaktycznych ujętych w czterech blokach tematycznych: Papierosy i e-papierosy, Narkotyki i dopalacze (NSP-nowe substancje psychoaktywne), Alkohol, Przemoc i cyberprzemoc. Uczestnikom zostały przekazane materiały profilaktyczno-edukacyjne oraz materiały plastyczne do wykorzystania podczas zadań konkursowych.  

Dzień Bezpiecznego Internetu

Ilustracja do informacji: Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 obchodzić będziemy 9 lutego.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku.
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange
 
Więcej informacji oraz bezpłatne materiały promocyjne i edukacyjne są dostępne na stronie www.saferinternet.pl 

Światowy Dzień FAS

Ilustracja do informacji: Światowy Dzień FAS
9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).
Światowy dzień FAS zwany też Dniem Świadomości FASD jest obchodzony corocznie na całym świecie 9 września (09.09 – zestawienie dziewiątek pochodzi od dziewięciu miesięcy ciąży). Oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym, ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży i jego negatywnego wpływu na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy rozwój dziecka.
 
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. FASD charakteryzują: uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów). Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią, zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy, relacjami z ludźmi i przestrzeganiem norm społecznych.
 
Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (mózgu) wstępują również zaburzenia wzrostu, wagi, dysmorfie twarzy.
 
Szacuje się, że w Polsce wszystkie zaburzenia z grupy FASD występują nie mniej niż w 20 przypadkach na 1000 dzieci, rozpowszechnienie FAS w populacji jest nie mniejsze niż 4 osoby na 1000. Oznacza to, że FASD występuje znacznie częściej niż np. choroby ze spektrum autyzmu lub Zespół Downa. Zespół Downa  to choroba genetyczna, nie można jej zapobiec.
 
Zespołowi FAS oraz innym uszkodzeniom związanym z ekspozycją płodu na alkohol można w 100% zapobiec! Wystarczy zachować abstynencję podczas trwania całej ciąży!
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: FAS 12

Domowe Zasady Ekranowe

Ilustracja do informacji: Domowe Zasady Ekranowe
Nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na temat nadużywania urządzeń ekranowych.
 
 

Nadmiar ekranów szkodzi dziecku i rodzinie.

Zadbaj o Domowe Zasady Ekranowe.

 

Co ósmy nastolatek (12%) problematycznie używa internetu [1], a 23% przyznaje, że ich rodzice nie interesują się i nie pytają, co robią w sieci. Tymczasem czynnikiem chroniącym dzieci przed nadużywaniem mediów cyfrowych jest dobra relacja z rodzicami i jasno ustalone zasady regulujące korzystanie z urządzeń ekranowych w domu. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę startuje z nową kampanią pn. „Domowe zasady ekranowe”.
 
Celem nowej kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież. Kampania zwraca uwagę na negatywny wpływ nadmiaru ekranów na relacje rodzinne oraz zdrowie – rozwój mózgu u najmłodszych, wzrok, czy jakość snu. Na potrzeby kampanii, eksperci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę opracowali zestaw praktycznych wskazówek, dzięki którym rodzice w świadomy sposób będą mogli ustalić zasady i czas korzystania z mediów cyfrowych dla wszystkich członków rodziny.
 
Ekrany są coraz bardziej obecne w naszych domach. Zdarza się, że używamy ich nadmiarowo i ze szkodą zarówno dla relacji rodzinnych, jak i zdrowia domowników. Problem dotyczy nie tylko dzieci, ale też rodziców, dlatego proponujemy rozwiązania obejmujące całą rodzinę. Zachęcamy do refleksji na temat roli ekranów w naszym domu z uwzględnieniem potrzeb wszystkich domowników – czy nie korzystamy z nich nadmiarowo, czy dbamy o dostęp dzieci jedynie do pozytywnych i bezpiecznych treści, czy zapewniamy dzieciom odpowiednią dawkę snu, ruchu, kontaktów rodzinnych i rówieśniczych – mówi Łukasz Wojtasik, ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci w sieci w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Rodzice nie wiedzą, co ich dzieci robią w internecie.

Przygotowując się do kampanii, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła badanie, z którego wynikło, że co ósmy polski nastolatek (12%) problematycznie używa internetu. Problematyczni użytkownicy to częściej dziewczęta (14%) niż chłopcy (9%) oraz starsze (15–17 lat) niż młodsze (12–14 lat) nastolatki (15,0% vs 9,5%,).
Co czwarty badany nastolatek (25%) deklaruje, że jego rodzice nie rozmawiają z nim o bezpieczeństwie online, a 23% przyznaje, że ich rodzice nie interesują się i nie pytają, co robią w sieci. Oznacza to, że rodzice często nie wiedzą, co ich dzieci oglądają w internecie i z kim się kontaktują.
 
Tymczasem z badań wynika, że czynnikiem chroniącym dzieci przed nadużywaniem urządzeń ekranowych jest dobrze zbudowana relacja z rodzicami oraz uważność i zainteresowanie rodziców tym, co w życiu dziecka dzieje się, i co jest dla niego ważne. Zbudowanie tej relacji nie jest łatwe w świecie zdominowany przez ekrany. Pomóc może w tym rodzinny plan dotyczący korzystania z mediów elektronicznych, który powinien być wdrożony już od pierwszych lat życia dziecka i dotyczyć całej rodziny. Rodzice w tej kwestii powinni wykazać się dużą uważnością i konsekwencją, gdyż swoimi postawami modelują zachowania u dzieci i jeśli sami nie ograniczą dostępu do sieci, nie będą dla swoich podopiecznych wiarygodni.

Domowe zasady ekranowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę stworzyła zestaw praktycznych zasad korzystania z urządzeń ekranowych w domu. Wśród nich znajdują się informacje dotyczące m.in.: rekomendowanego, dziennego czasu spędzanego przed ekranem, miejsc i przestrzeni bez ekranów w domu, zalecanych kategorii zasobów internetowych, zasadności korzystania z narzędzi kontroli rodzicielskiej itp. Wszystkie rekomendacje rozpisane zostały w odniesieniu do wieku dzieci (0-18 lat). Ważne, aby wypracowane przez rodziców zasady uwzględniały wiek dziecka, jego potrzeby oraz były polem do wspólnej dyskusji, dlaczego są potrzebne i czemu mają służyć.
 
Platformę kampanii stanowi strona internetowa rodzice.fdds.pl, na której znajduje się szereg eksperckich artykułów dotyczących m.in.: rozpoznawania syndromów uzależnienia od sieci, wpływu nadużywania ekranów na rozwój mózgu dziecka, sposobów zapobiegania uzależnianiu i budowania relacji z dzieckiem.
 
Ważnym elementem kampanii są też podcasty – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę debiutuje w tej formie przekazywania informacji. Podcasty mają formę wywiadów z ekspertami, wśród których są m.in.: Natalia Fedan – psycholożka, trenerka metody Self-Reg, Małgorzata Musiał – pedagog i autorka bloga „Dobra Relacja”, Katarzyna Kalinowska – psycholożka, trenerka Fundacji Family Lab Polska i autorka projektu „Przystanek Relacja”, a także Joanna Dulińska – psychoterapeutka i superwizorka. Podcasty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dostępne są na platformach: Anchor, SoundCloud, Spotify oraz YouTube.
 
Wielu rodziców nie rozmawia z dziećmi o ich cyfrowej aktywności. A ta jest intensywna i zaczyna się w coraz młodszym wieku. Fundacja Orange prowadzi darmowy program dla szkół MegaMisja, w którym uczy dzieci zdrowych nawyków korzystania z technologii. Ale ważne jest także to, jaki przykład widzą one w swoich domach. Dlatego włączamy się do kampanii, która zachęca całe rodziny do wspólnego ustalania granic i zasad używania urządzeń cyfrowych – ważne, żeby dotyczyły wszystkich domowników – mówi Ewa Krupa, Prezeska Fundacji Orange.
 
Rozwijając Facebooka i inne nasze platformy, stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Zależy nam, aby ludzie mieli pełną kontrolę nad czasem, który spędzają korzystając z naszych usług. Dlatego tworzymy takie narzędzia jak Czas spędzony na Facebooku, dostępne w menu Ustawienia i Prywatność. Z tego samego powodu cieszymy się, że możemy wspierać kampanię „Domowe zasady ekranowe”, ponieważ nawet najskuteczniejsze narzędzia nie mają prawa działać, jeśli zabraknie świadomości i rozmowy na temat zasad bezpiecznego korzystania z sieci – mówi Jakub Turowski, Szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich.
 
KV kampanii „Domowe zasady ekranowe” zostały przygotowane przez grafika Pawła Kuczyńskiego.
Głównym partnerem kampanii jest Fundacja Orange. Kampanię wspiera również Facebook Polska.
W pozyskiwaniu mediów do kampanii wsparł fundację dom mediowy Zenith.
Kampania „Domowe zasady ekranowe” jest współfinansowana przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.
Więcej o kampanii na stronie rodzice.fdds.pl
[1] Problematyczne używanie internetu przez młodzież, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2019
 
Żródło: www.fdds.pl

Akcja informacyjna w szkołach

Akcja informacyjno-edukacyjna o szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów

Ilustracja do informacji: Akcja informacyjna w szkołach
Z uwagi na coraz powszechniejsze używanie przez dzieci i młodzież tzw. e-papierosów Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom wspiera działania związane z szeroko rozumianą polityką antynikotynową prowadzone w zielonogórskich placówkach oświatowych. W ramach prowadzonej przez Biuro akcji informacyjno-edukacyjnej o negatywnych skutkach palenia papierosów i e-papierosów przekazaliśmy szkołom podstawowym i ponadpodstawowym pakiety materiałów profilaktycznych, zawierające ulotki i plakaty, z prośbą o wykorzystanie ich przy realizacji zajęć związanych z problematyką używania nikotyny.
Nasza inicjatywa została zaakceptowana przez  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.
               
 

Kampania Społeczna #Nierozerwalni

Ilustracja do informacji: Kampania Społeczna #Nierozerwalni
Kampania Społeczna #Nierozerwalni realizowana jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem kampanii jest promowanie więzi rodzinnych i relacji między dziećmi i rodzicami jako kluczowych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży, dotarcie z przekazem edukacyjnym do rodzin w całej Polsce oraz stworzenie społeczności Nierozerwalnych, promującej wartość kochającej się rodziny.
 
Na stronie kampanii www.nierozerwalni.org w zakładce "pobierz" dostępne są bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli i wychowawców do wykorzystania podczas spotkań z rodzicami w szkołach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Materiały w formie scenariuszy zajęć i prezentacji multimedialnej zostały przygotowane w wersji dla rodziców dzieci w dwóch grupach wiekowych - dzieci i nastolatków.
 
Organizatorzy kampanii przygotowali także bezpłatne materiały do pobrania adresowane do rodziców, w celu wykorzystania ich w swoich rodzinach do budowania i zadbania o wzajemne relacje, lepszego poznania siebie.
 
Włącz się do kampanii. Bądźmy Nierozerwalni!
 
 
 
 
 
 

Konferencja "Uczeń a profilaktyka zachowań ryzykownych"

Ilustracja do informacji: Konferencja "Uczeń a profilaktyka zachowań ryzykownych"
W dniu 6 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja pn. „Uczeń a profilaktyka zachowań ryzykownych” w ramach Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych.
Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Edukacji Narodowej, Lubuski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Zielona Góra.
W konferencji wzięli udział  dyrektorzy zielonogórskich szkół i przedszkoli, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele, przedstawiciele Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Zielonej Górze, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze , Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  oraz pracownicy innych instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych.
 
Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie, jak sprostać rosnącym oczekiwaniom dotyczącym sposobów realizowania w szkołach i placówkach oświatowych profilaktyki zachowań ryzykownych, a zatem jakie działania i zasady należy wdrożyć, aby lepiej niż dotychczas zintegrować cele profilaktyki z żywotnymi interesami szkoły.
Podczas konferencji zaprezentowano współczesne punkty widzenia na profilaktykę, wyniki najnowszych badań dotyczących potrzeb profilaktycznych oraz rekomendacji dla powodzenia działań profilaktycznych podejmowanych przez szkoły.
 
 

Program Konferencji

09.00 - 09.15 - Rozpoczęcie Konferencji
09.15 - 10.00 - mec. Marcin Pawlina - "Aspekty prawne prowadzenia w placówkach oświatowych działań w zakresie profilaktyki uzależnień według aktualnych przepisów".
10.00 - 11.30 - dr Robert Porzak - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - "Skuteczna profilaktyka szkolna - wyzwania i możliwości a praktyka działania"
11.30 - 12.00 - Przerwa kawowa
12.00 - 12.45 - Jacek Magierski-Kobryń - Komenda Miejska Policji - "Aspekty prawne oraz praktyczne dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej".
12.45 - 13.45 - Wioletta Sokołowska-Domagała - Komenda Miejska Policji - "Procedury postępowania placówek oświatowych w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją".
13.45 - 14.00 - Zakończenie Konferencji
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Konferencja uczeń a profilaktyka 2019 8

1 2