Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Strona główna

Strona głównaJesteś w dziale:
Ilustracja do informacji: FASD-bagaż na całe życie Ilustracja do informacji: Bądź trzeźwy na drodze Ilustracja do informacji: Dzieci w rodzinie alkoholowej Ilustracja do informacji: "zaFAScynuj się ciążą bez alkoholu!" Ilustracja do informacji: Porozumienie UZ - MOPS

FASD-bagaż na całe życie

Zielonogórska Kampania Społeczna

Bądź trzeźwy na drodze

Zielonogórska Kampania Społeczna

Dzieci w rodzinie alkoholowej

Zielonogórska Kampania Społeczna

"zaFAScynuj się ciążą bez alkoholu!"

9 września - Światowy Dzień FAS.

Porozumienie UZ - MOPS

Zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

AKTUALNOŚCI

Kampania społeczna "DDA-przeszłości nie zmienisz, zawalcz o przyszłość"

Aktualny harmonogram pracy specjalistów - kwiecień

Mitingi AA

Cyberprzemoc

Uwaga

Wyniki zakupu usług  w 2024 r.  świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, poza siedzibą Biura na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w ramach realizacji zadań własnych gminy.
 

Zakup usług

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 11.12.2023 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert dotyczących zakupu usług w 2024 roku świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, poza siedzibą Biura na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w ramach realizacji zadań własnych gminy.
 
 
(format .docx) Załącznik nr 1 do ogłoszenia - druk formularza zgłoszeniowego oferty na 2024 rok.
 
(format PDF) Załącznik nr 1 do ogłoszenia - druk formularza zgłoszeniowego oferty na 2024 rok.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 r.

Galeria zdjęć: konferencja "FASD-bagaż na całe życie"

Konferencja

 

Widzisz? Słyszysz? Reaguj!

FASD-bagaż na całe życie

Kampania "Bądź trzeźwy na drodze"

V Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny

Przyjaciele Zippiego

W dniach 24 i 26 października w siedzibie Biura Profilaktyki odbyło się szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji rekomendowanego programu pn. „Przyjaciele Zippiego”, skierowanego do dzieci w wieku 5-9 lat. Program „Przyjaciele Zippiego” wyposaża małe dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne i pomaga im radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Ma również oddziaływanie profilaktyczne poprzez wzmacnianie czynników chroniących i redukowanie czynników ryzyka. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał pakiet materiałów metodycznych. Prowadząca szkolenie: Pani Renata Lichodziejewska-Kaczmarek.  

 

Wakacje w dobrym kierunku

"Na przerwie razem"

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania uzależnieniom zakończyło w marcu 2023 r.
III edycję profilaktycznego programu „Na przerwie razem”.  W tej edycji w programie wzięło udział 11 szkół – 9 podstawowych i 2 ponadpodstawowe. Łącznie programem objętych zostało 27 zielonogórskich szkół: 17 podstawowych i 10 ponadpodstawowych.
Głównym celem projektu było zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie szkoły w budowaniu jej pozytywnego klimatu, który jest ważnym czynnikiem chroniącym. Ma on wpływ na zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, tj. używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, zaburzenia zachowania, wagary, czy ryzykowne zachowania seksualne.
W ramach projektu „Na przerwie razem” zostały utworzone kąciki profilaktyczne, zawierające kolorowe pufy, naklejki ścienne i schodowe, kartonowe stojaki z ulotkami informującymi o miejscach pomocy. Szkoły podstawowe otrzymały dodatkowo wielkoformatowe kolorowe naklejki podłogowe do gier i zabaw rówieśniczych, a szkoły ponadpodstawowe kolorowe hamaki z mocowaniami. Powstałe kąciki profilaktyczne stanowią alternatywę dla nieformalnych miejsc spotkań dzieci i młodzieży oraz sprzyjają większemu poczuciu bezpieczeństwa, otwartości, zaufaniu oraz pozytywnemu nastawieniu uczniów wobec środowiska szkolnego.
Działanie Profilaktyczne „Na przerwie razem” zostało przeprowadzone
i sfinansowane w ramach zadań i środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra.

Kampania - "Dzieci w rodzinie alkoholowej"

Konkurs dla Miejskich Przedszkoli

Uwaga

Przyjazny Internet

Działania Biura

Zakup usług 2023

Zielonogórska kampania "Stop przemocy wobec seniorów"

Wyniki zakupu usług

Wyniki zakupu usług świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, poza siedzibą Biura oraz na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 zamieszczone są w poniższych tabelach.

Radio Zielona Góra - rozmowa z Panią Lucyną Poźniak (Stop przemocy wobec seniorów)

Radio Zachód - rozmowa z Panią Kierownik Lucyną Poźniak (FASD)

Radio Zielona Góra - rozmowa z Panem Bogdanem Kowolem (kmpanie Biura)

Radio Zielona Góra - rozmowa z Panią Kamilą Kowalczyk-Laskowską (FAScynujące lekcje)

Webinar

zaFAScynuj się ciążą bez alkoholu-ALKOHOL USZKADZA NAJBARDZIEJ ...

9 września

Rozmowa z Joanną Urbańską - Radio Index

Odcinek 8 - "Zanim alkohol stanie sie problemem-Gdy alkohol jest problemem"-2022 r.

Zielonogórska Kampania "Zanim alkohol stanie się problemem ... Gdy alkohol jest problemem..."

„IV Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny”

„Na przerwie razem”

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania uzależnieniom zakończyło w marcu 2023 r. III edycję profilaktycznego programu „Na przerwie razem”.  W tej edycji w programie wzięło udział 11 szkół – 9 podstawowych i 2 ponadpodstawowe. Łącznie programem objętych zostało 27 zielonogórskich szkół: 17 podstawowych i 10 ponadpodstawowych.
Głównym celem projektu było zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie szkoły w budowaniu jej pozytywnego klimatu, który jest ważnym czynnikiem chroniącym. Ma on wpływ na zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, tj. używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, zaburzenia zachowania, wagary, czy ryzykowne zachowania seksualne.
W ramach projektu „Na przerwie razem” zostały utworzone kąciki profilaktyczne, zawierające kolorowe pufy, naklejki ścienne i schodowe, kartonowe stojaki z ulotkami informującymi o miejscach pomocy. Szkoły podstawowe otrzymały dodatkowo wielkoformatowe kolorowe naklejki podłogowe do gier i zabaw rówieśniczych, a szkoły ponadpodstawowe kolorowe hamaki z mocowaniami. Powstałe kąciki profilaktyczne stanowią alternatywę dla nieformalnych miejsc spotkań dzieci i młodzieży oraz sprzyjają większemu poczuciu bezpieczeństwa, otwartości, zaufaniu oraz pozytywnemu nastawieniu uczniów wobec środowiska szkolnego.
Działanie Profilaktyczne „Na przerwie razem” zostało przeprowadzone
i sfinansowane w ramach zadań i środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra.
 

Zielonogórska Kampania Społeczna - Uzależnienia Behawioralne. Czcesz czy musisz?

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy

Kampania "Współuzależnienie w chorobie alkoholowej. Jak żyć z osobą uzależnioną?"

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

"Pełni mocy w rodzinie bez przemocy"

Realizujemu profilaktyczną kampanię społeczną "Pełni mocy w rodzinie bez przemocy", której autorem jest firma UPP Reditud Sp.z o.o. tworząca portal Przyjazna Profilaktyka.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami kampanii.

IV Lubuski Dzień Trzeźwości

"zaFAScynuj się ciążą bez alkoholu"

Zielonogórska kampania społeczna.
 
Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), zwany też Dniem Świadomości FASD. Jest on obchodzony corocznie na całym świecie 9 września (09.09 – zestawienie dziewiątek pochodzi od dziewięciu miesięcy ciąży). Oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym, ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży i jego negatywnego wpływu na rozwój płodu.  Czytaj więcej.
 
 
Panel dyskusyjny – audycja w ramach Zielonogórskiej Kampanii Społecznej „zaFAScynuj się ciążą bez alkoholu"
 
 
W studiu Radio Index 96 fm:
Lucyna Poźniak - kierownik BPiPU w Zielonej Górze;
Julia Grabiec - psycholog, kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze;
Elżbieta Kaźmierska - rodzina zastępcza.
 

Przyjaciele Zippiego