Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Strona główna

Strona głównaJesteś w dziale:
Ilustracja do informacji: III LUBUSKI DZIEŃ TRZEŹWOŚCI Ilustracja do informacji: XXI LUBUSKI TYDZIEŃ SENIORA Ilustracja do informacji: ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ Ilustracja do informacji: DBAM O ZDROWIE MAMY, TATY I SWOJE !

III LUBUSKI DZIEŃ TRZEŹWOŚCI

12 października br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbył się III Lubuski Dzień Trzeźwości. Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom było współorganizatorem wydarzenia. ...

XXI LUBUSKI TYDZIEŃ SENIORA

7 października w Lubuskim Teatrze przygotowaliśmy stoisko z materiałami i gadżetami dotyczącymi profilaktyki uzależnień oraz przemocy.

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Już niedługo uroczyste podsumowanie kampanii. W tym roku uczestniczyły w niej 23 zielonogórskie szkoły.

DBAM O ZDROWIE MAMY, TATY I SWOJE !

Zielonogórskie przedszkola biorą udział w konkursie profilaktyczno-edukacyjnym dotyczącym zdrowego i bezpiecznego życia.

AKTUALNOŚCI

Grafik dyżurów specjalistów - październik.

 
 
W dniu 8 października br. dyżur prawnika odwołany.
 
Numer telefonu Biura  68 411 51 70

Telefon Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 68 411 51 78 
 
 
 

Al-Anon

 
 

Dbam o zdrowie Mamy, Taty i swoje!

Rozpoczęcie kampanii "Dbam o zdrowie, Mamy, Taty i swoje!"  Spotkanie z nauczycielami i omówienie zagadnień kampanijnych.
 

Ciąża bez alkoholu

Miasto Zielona Góra przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu”, prowadzonej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach Narodowego Programu Zdrowia. 
Celem kampanii jest propagowanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka w życiu płodowym.
Przystąpienie do niej jest wynikiem działań Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, które  od lat stara się przybliżyć temat szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w  ciąży, czego konsekwencją może być Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) lub Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).
 
 
Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!
 
 
Światowy Dzień FAS 09.09.2019r.
 
Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy ).
Światowy dzień FAS zwany też Dniem Świadomości FAS jest obchodzony corocznie na całym świecie 9 września (09.09 – zestawienie dziewiątek pochodzi od dziewięciu miesięcy ciąży). Oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym, ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom szkodliwości skutków picia alkoholu w czasie ciąży i jego negatywnego wpływu na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy rozwój dziecka.
 
Dostrzegać niedostrzegalne. Historia, która tworzy teraźniejszość
 
Historia Światowych Dni FAS rozpoczęła się w lutym 1999 r., kiedy trójka rodziców wychowujących dzieci z FAS - Bonnie Buxton, Brian Philcox z Toronto w Kanadzie oraz Teresa Kellerman z Tuscon w USA zadali sobie pytanie: „Czy gdyby rodzice wychowujący dzieci z FAS na całym świecie zebrali się razem, o 9 godzinie 9 dnia 9 miesiąca roku i powiedzieli światu, by pamiętano, że podczas 9 miesięcy ciąży kobieta nie powinna pić alkoholu, to świat by ich posłuchał?” Odpowiedni apel zamieszczony został w Internecie i bardzo szybko zaczęły przyłączać się do niego kolejne osoby, miasta, kraje. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. O godzinie 9.09 rozbrzmiały dzwony w tamtejszym kościele zachęcając do minuty refleksji. Przy udziale wolontariuszy idea ta zaczęła się rozprzestrzeniać na całym świecie, by w 2004 roku trafić także do Polski. Z każdym rokiem zaczęło przybywać środowisk i państw, które podejmowały różnorodne działania zwiększające społeczną świadomość konieczności zachowywania abstynencji w czasie ciąży.
 
Kampania „Ciąża bez alkoholu”
 
Na podstawie prowadzonych badań możemy stwierdzić, że: spożycie alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta; ponad połowa lekarzy ginekologów nie informuje swoich pacjentek, u których stwierdza ciążę o konieczności zaprzestania picia alkoholu w tym okresie; alkohol ze względu na swoją toksyczność jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u rozwijającego się płodu przejawiających się uszkodzeniem mózgu i Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz wadami wrodzonymi. Ma to swoje konsekwencje w dalszym życiu, wpływając w istotny sposób na problemy zdrowotne dziecka, problemy w uczeniu się i trudności w zachowaniu. 
Stąd hasło kampanii: „Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!”.
 
O co chodzi z tym FASD?
 
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. FASD charakteryzują: uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów). Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią, zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy, relacjami z ludźmi i przestrzeganiem norm społecznych.
 
Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego wstępują również prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu; dysmorfie twarzy. Badania populacyjne szacujące rozpowszechnienie FASD przeprowadzone wśród polskich dzieci w wieku od 7 do 9 lat wskazują na występowanie FASD nie mniej niż w 20 przypadkach na 1000 dzieci.
 
Podejmij działanie!
 
Podejmij   działanie!   Dołącz   do   społeczności   osób   promujących   ciążę   bez   alkoholu i rozpowszechniających informację o destrukcyjnym jego wpływie na dziecko rozwijające się w łonie matki. Zamieść na swoim portalu oznaczenie #ciazabezalkoholu. Będzie to widoczny znak przyłączenia się do kampanii oraz do wspólnych obchodów Światowego Dnia FAS – 9.09.2019r. Jeśli jesteś kobietą w ciąży wykonaj własne zdjęcie z charakterystycznym ułożeniem rąk w kształcie serca na brzuchu (jest to graficzny symbol towarzyszący naszej Kampanii) oraz zamieść je na Facebooku lub Instagramie z tym samym oznaczeniem #ciazabezalkoholu. Wrzesień jest Miesiącem Świadomości FASD! Niech nasze wspólne działanie przez cały ten czas przyczyni się do wzrostu świadomości i zmiany postaw społecznych oraz będzie wyrazem solidarności z osobami cierpiącymi na Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Niech świat o tym usłyszy!
 
 

List do pierwszoklasistów

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w trosce o bezpieczeństwo uczniów klas pierwszych, przygotowało list do Rodziców z informacją o zagrożeniach, na jakie  mogą być narażone ich dzieci w codziennym życiu.                        
W kopercie oprócz listu i załącznika informującego o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, znalazły się również ulotki, które zwracają uwagę na kwestię przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, świadomego rodzicielstwa, uzależnień od środków psychoaktywnych, informujące o prawach dziecka.
Nasze działanie, uzgodnione z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych, objęło 24 szkoły i około 1450 rodziców uczniów klas pierwszych.
 
 
 

ZTU 2019

 
 

Miasto Zielona Góra po raz 18-ty przystępuje do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł, która w tym roku wystartowała pod hasłem: „Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”.

Jej celem jest ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych. Drogą do tego może być wzbudzenie motywacji do działania i osiągania celów, rozwijania talentów i zainteresowań. Kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron, ale i ograniczeń, pozwala uruchomić procesy pozytywnego myślenia i wspiera dokonywanie pozytywnych wyborów życiowych.

W dniu 26 marca 2019 r. w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom odbyło się spotkanie z przedstawicielkami placówek, które zgłosiły się do udziału w tym przedsięwzięciu. Pracownicy Biura poinformowali o założeniach tegorocznej kampanii i przekazali materiały do jej realizacji.

W ramach „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019” uczniowie zielonogórskich szkół mogą wziąć udział w dwóch konkursach plastyczno-literackich przygotowanych przez Organizatora – Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – „Ja za 20 lat” oraz „Między marzeniem a planem”. Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowało również konkurs zielonogórski – „Mój sposób na nudę”, konkurs plastyczny na pracę, która pokaże, że nie trzeba alkoholu i innych używek do tego, aby się świetnie bawić.

Nawiązaniem do głównego hasła kampanii jest kurs internetowy „Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży”, w którym może wziąć udział dwudziestu nauczycieli ze szkół, które zgłosiły swój udział w tegorocznej kampanii.

 

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na zakup usług w 2019 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywani problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 
 
 
 
.

Certyfikat

List Bp Tadeusza Lityńskiego

Szkolenie

Zapraszamy rodziców zastępczych i adopcyjnych do zapoznania się z ofertą szkolenia na temat pracy z dziećmi z FASD
 

Sto dni abstynencji na 100 - lecie Niepodległości

Przedstawiamy Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, w którym Bp Tadeusz Bronakowski zaprasza wszystkich do podjęcia zobowiązania: "Sto dni abstynencji na 100 - lecie Niepodległości" .
Inicjatywa ta rozpoczyna się 4 sierpnia i trwa do 11 listopada.
 
 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Konferencja "Zrozumieć dziecko z FASD..."

Z uwagi na duże zaintresowanie Konferencją z przykrością informujemy, że lista uczestników jest zamknieta.
 
 

Komisja Konkursowa

W dniu 15 lutego 2018 r. zebrała sie Komisja Komnkursowa opiniująca oferty złożone w odpowiedzi na Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach 2 celu operacyjnego: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
 

Stojaki profilaktyczne

Chcąc przybliżyć mieszkańcom naszego miasta wiedzę na temat szkód wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, stosowania przemocy oraz poinformować o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom ustawiło w wielu urzędach            i instytucjach miejskich tzw. „stojaki profilaktyczne” zawierające materiały informacyjne na temat uzależnień oraz miejsc, gdzie zainteresowani mogą otrzymać profesjonalną pomoc.

Celem przedsięwzięcia jest dotarcie do jak najszerszego grona osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy lub osób mających  w swoim otoczeniu taką osobę.

 

„Stojaki profilaktyczne” zostały umieszczone w następujących miejscach Zielonej Góry:

1. MOPS, ul. Długa 13

2. Wydziały Urzędu Miasta:

-ul. Podgórna 22

-ul. Zachodnia 63a (Wydział Oświaty)

-ul. Grottgera 7 (Wydział Spraw Obywatelskich)

-ul. Dąbrowskiego 41

-ul. Sienkiewicza 8 a (Wydział Komunikacji)

3. ul. Westerplatte 23 (Centrum Biznesu)

4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Batorego 126a

5. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, ul. Wojska Polskiego 9

6. Noclegownia dla Bezdomnych Osób, ul. Bema 38

 

Otwarty konkurs

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2018 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 

Otwarty konkurs

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez przedsiębiorców, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia
 

Otwarty konkurs

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
 
 
w sprawie zaproszenia do składania ofert dotyczących zakupu usług w 2018 r. świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, a także poza siedzibą Biura, na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 

Wyniki prac Komisji

Wyniki prac Komisji w sprawie zakupu usług w roku 2018 świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom a także poza siedzibą Biura na terenie miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 

Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce i województwie lubuskim. Cechy zjawiska i systemu pomocy

Pragnąc przybliżyć i jednocześnie zaprezentować tematykę dotyczącą używania substancji psychoaktywnych dnia 15 grudnia 2017 r. odbyło się - w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze - spotkanie profilaktyczne z autorami podręcznika pod nazwą „Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce i województwie lubuskim. Cechy zjawiska i systemu pomocy” .
Treść publikacji odnaleźć można w placówkach oświatowych, terapeutycznych, miejskiej bibliotece oraz siedzibie Biura i PTZN w Zielonej Górze.
Ideą spotkania było przekazanie informacji i jednocześnie prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów wynikających ze  stosowania substancji psychoaktywnych.
W programie spotkania znalazły się również prezentowane i omawiane przez praktyka: program wczesnej interwencji Fred goes net oraz program terapeutyczny CANDIS.
 

kompetencje = wiedza + umiejętności + postawy

W miesiącach: październik - listopad - grudzień 2017 r. odbyło się, siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze - 6 spotkań w formie warsztatów edukacyjno – rozwojowych dot. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie   w szczególności z problemem alkoholowym  pod nazwą kompetencje = wiedza + umiejętności + postawy, których adresatami byli pedagodzy i nauczyciele zielonogórskich szkół.
Zajęcia prowadziła Pani Alicja Czeszyk - specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- Certyfikat PARPA ; absolwentka Studium I i II Stopnia Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia Niebieska Linia; realizatorka programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie  Pogotowie Niebieska Linia, Instytut Psychologii Zdrowia; zawodowa kuratorka sądowa z 22 – letnią praktyką pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.
Zakres tematyczny warsztatów obejmował:
1. Wokół zjawiska przemocy w rodzinie:
2. Strategie udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie.
3. Strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Warsztaty ukończyło 28 osób. uczestnicy, którzy ukończyli warsztaty otrzymali zaświadczenia o zdobytych kompetencjach.

 

Dyżury specjalistów

Z końcem roku 2017, specjaliści udzielajacy porad prawnych oraz wsparcia psychologicznego w naszym Biurze, zakończyli swoje dyżury.
O wznowieniu dyżurów poinforujemy na naszej stronie internetowej.

Alkogogle i Narkogogle

  Zapraszamy placówki oświatowe oraz szkoły nauki jazdy do wypożyczenia Narkogogli oraz Alkogogli wraz z "Przewodnikiem po programie FATAL VISION z zestawem ćwiczeń"
 
 
 
 

Podziękowanie


 

Dbam o zdrowie Mamy, Taty i swoje!